RKKP modtager fortsat de gamle LPR-leverancer til brug i databaserne i kendt format frem til regionernes overgang til LPR3-indberetning, herunder opdateringer/efterregistreringer af samme.

RKKP modtog LPR3 datamodel og de første LPR3 testdata fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) 1. juli. I løbet af sommeren er der blevet arbejdet med indlæsning og generel håndtering af data. P.t. er vi i gang med at undersøge og validere testleverance, herunder dialog med SDS ift. både fejl og afklarende spørgsmål. 

Det er ikke muligt at påbegynde databasespecifik omlægning pba. testdata, men der udvikles fælles løsninger og værktøjer, som datamanagere skal benytte sig af i forbindelse med de databasespecifikke omlægninger, på pba. testleverancen.

Opdatering 20/12 2019: RKKP har d. 17/12 2019 modtaget den første komplette LPR dataleverance i endeligt format fra Sundhedsdatastyrelsen og er i øjeblikket i gang med at indlæse og validere dataleverancen.

Læs mere om status på selve implementeringen på siden her.

Datakvalitet
Sunhedsdatastyrelsen melder i status, at antallet af fejlbehæftede indberetninger efter overgang til LPR3 generelt er meget højt. Samtidig er der opstået problemer i forhold til systemerne til LPR3 indberetning og fejlretning, som betyder at det kan være problematisk at følge op på og rette fejl. Begge dele betyder, at LPR3 datakvaliteten på nuværende tidspunkt er meget dårlig. Sundhedsdatastyrelsen informerer løbende om indberetning og datakvalitet.

Seneste status fra SDS kan ses her, inklusiv seneste LPR3 datakvalitetsrapport.

 

Senest opdateret 14. oktober 2019.