Se specifikation af de ydelser som de støttede, kliniske kvalitetsdatabaser modtager fra RKKP's Videncenter.

RKKP-ydelser angives ikke som beløb. Dette indebærer, at RKKP’s Videncenters budget er bundet af, at de enkelte databaser modtager ydelser svarende til denne detaljerede specifikation, der også inkluderer gennemskuelige kvalitetsmål.

I 2019-2020 er enkelte databaser bevilliget minimumsydelser fra RKKP's Videncenter. Beskrivelse af disse ydelser kan ses her
Kun databaser i drift før 2018 og som ikke tidligere har modtaget RKKP-støtte kan komme i betragtning til minimumsstøtte.