RKKP's faglige råd har en rådgivende funktion i forhold til RKKP's bestyrelse og leverer fagligt input til den strategiske udvikling af RKKP samt sikrer det professionelle ejerskab af de kliniske kvalitetsdatabaser og patientopbakningen til RKKP's arbejde.

Læs kommissorium for rådet. 

Medlemmer af Fagligt Råd

Formand
Direktør Kim Brixen, OUH
Repræsentanter for Danske Patienter
Forskningschef Gunnar Gislason, Hjerteforeningen
Adm. Direktør Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Epilepsiforeningen
Vicedirektør Annette Wandel, Danske Patienter
Forskningschef Mef Christina Nilbert, Kræftens Bekæmpelse
Repræsentanter fra de lægevidenskabelige selskaber
Overlæge, ph.d. Susanne Axelsen, næstformand i LVS
Professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard, bestyrelsesmedlem LVS 
Klinikchef, ph.d. Jens Hillingsø,bestyrelsesmedlem LVS
Repræsentanter for øvrige autoriserede sundhedsfaglige selskaber
Klinisk sygeplejespecialist Hanne Mainz, Ortopædkirurgisk afdeling E, Bygning 19A Aarhus Universitetshospital
Fysioterapeut Henrik Bjarke Vægter, Postdoc., PhD, Smerteforskningsgruppen, Smertecenter Syd, Anæstesiologisk Afdeling, OUH & Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Repræsentant for almen praksis/PLO
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
DMCG
Overlæge, dr.med., ph.d. Michael Borre, formand for DMCG.dk
Hospitalsledelsesrepræsentanter med sundhedsfaglig baggrund
Vicedirektør Annemarie Hellebek
Anden repræsentant afventer udpegning
Regionernes Bio- og Genombank (RBGB)
Sekretariatsleder, molekylærbiolog, ph. d, Professor Estrid Høgdal
Sundhedsstyrelsen
Specialkonsulent Kristoffer Lande Andersen
Sundhedsdatastyrelsen
Afdelingschef Jan Poulsen