RKKP ønsker at databaserne i højere grad skal bidrage til udviklingen af et sundhedsvæsen, der fokuserer på patienternes behov.

I RKKP arbejder vi derfor på at få aktiv patient- og pårørendeinddragelse i databasernes styring samt at indsamle data baseret på patienternes oplevelse af kvalitet.

 

"Patienter kan give et andet perspektiv på kvalitetsdatabasen. Patient/bruger repræsentanten kan stille afklarende spørgsmål til specifikke indikatorer så ikke sundhedsfagligt personale også har mulighed for at forstå indikatorerne" (patientrepræsentant, RKKP).

 

billede_hej sundhedsvæsen.jpg