RKKPs Videncenter
sikrer drift, vedligehold og udvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser og supporterer disse inden for biostatistik, datamanagement, epidemiologi, IT, koordination og admi­nistration. Videncentret har tillige en vigtig funktion i forhold til at understøtte kvalitetsudvikling med afsæt i viden fra databaserne. Videncentret er organisa­torisk inddelt i tre databaseafdelinger:

  • Afdeling 1: Hjerte/Kar, Kirurgi og Akutområdet
  • Afdeling 2: Cancer og Cancerscreening
  • Afdeling 3: Psykiatri, Gynækologi/Obstetrik og Kroniske Sygdomme

Herudover rummer RKKPs Videncenter teamet Systemer og Data, et Ledelsesse­kretariat samt Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.

Afdeling 1-3 er sammen med databasernes styregrupper ansvarlig for drift og udvikling af databaserne inden for tre forskellige områder.
De tre områder kan ses her.

Afdelingerne er organiseret omkring  databasespecifikke RKKP-teams bestående af en kontaktperson, en datamanager og en epidemiolog. Databasens RKKP-team fremgår af de enkelte databasers side og kan ses af oversigt her.

Systemer og Data leverer it-support til databaserne og sikrer dataflow; ledelsessekretariatet sekretariatsbetjener RKKP's Videncenter samt Fagligt råd & Bestyrelsen.

Centrets fælles DMCG/RKKP sekretariat for kliniske retningslinjer understøtter evidensbaseret ved sammen med DMCG'erne at drive opgaven med udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Læs mere her: http://www.dmcg.dk/Kliniske-retningslinjer/

RKKP's Videncenter er under ledelse af direktør Jens Winther Jensen.