Se links til forskellige systemer længere nede på denne side.

Der er forskellige systemer (inddaterings- og afrapporteringssystemer), som kan være relevante at have adgang til i databasearbejdet.

Flere af de kliniske kvalitetsdatabaser anvender dedikerede indberetningssystemer i registreringen.
Se links til disse systemer - og oplysninger om adgang nedenfor.

I databaser, som  overfører indberettede data via en webservice eller udelukkende er baseret på data fra fx. Landspatientregisteret med automatisk datafangst, skal man ikke oprettes som dataindtaster.

Løbende afrapportering fra de kliniske kvalitetsdatabaser sker for størstedelen af databaserne, gennem de regionale ledelsesinformationssystemer (LIS), f.eks. i Region Midtjylland kaldet InfoRM, i Region Hovedstaden under navnet FLIS.

Se hvilke databaser der afrapporteres til de regionale LIS i leveringskalenderen på www.rkkp.dk

Adgang til de regionale LIS sker gennem den enkelte regions systemer, RKKP kan således ikke sørge for tilgang til løbende afrapportering via disse systemer. Her kan ske henvendelse til de regionale kontaktpersoner for at få adgang.
For de få databaser hvor der ikke sker løbende afrapportering via de regionale LIS anvendes ofte fildelingsportal til deling af data, adgang til denne kan ved behov opnås via tilmeldingsblanket nedenfor.

Support

Har du behov for support vedr. adgang til KMS indberetning, kan du ringe til CIMT på tlf. 3864 8080 (se evt. flere oplysninger på login-siden). 

Har du behov for support vedr. andre indtastningssystemer, send da en mail til brugeroprettelser@rkkp.dk med alle relevante oplysninger.


Brugeroprettelse


Dataregistrering

Flere databaser

Dataregistrering i KMS - Klinisk MåleSystem

Klinisk MåleSystem (KMS) er et klinisk indberetningssystem til registrering af kliniske kvalitetsdata. (læs mere her)


KMS tilgås på følgende links:

  • http://kmsvest.regionh.medcom/kms (Akut kirurgi database; Dansk Apopleksiregister (DAP); DANARREST; Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database (DEGC); Dansk Hjertesvigts Database (DHD); Den Ortopædiske Fællesdatabase (DOF);

Dansk Fedmekirurgiregister 

Dataregistrering i UOF - Uroonkologisk Fællesdatabase (inkluderer følgende cancertyper: Nyre-, Blære-, Penis-, Prostata- og Testiscancer)

Dataregistrering i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Databasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD)

Sclerosebehandlingsregisteret

Dansk Pancreas Cancer Databasen

Dansk Neuro-Onkologisk Register


Afrapportering

RKKP's afrapportering sker hovedsageligt via Årsrapporter og Generisk Model – læs mere her.

Derudover er:

  • RKKP's egen afrapporteringsportal, der fortrinsvis er udviklet til privathospitaler eller andre der ikke har adgang til databaseresultater via regionale ledelsesinformationssystemer (LIS).
    • Tilmelding sker via blanket tilgængelig ovenfor (under brugeroprettelse)
  • Udtræk fra indberetningssystemerne – for KMS, læs mere her

Fildelingsportal til sikker deling af data

Denne fildelingsportal, som kører over Sundhedsdatanettet, anvendes til sikker deling af data mellem RKKP og forskere, klinikere og lignende.