KMS tilgås på følgende links:

http://kmsvest.regionh.medcom/kms (Akut kirurgi database; Dansk Apopleksiregister (DAP); DANARREST; Dansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom database (DECV); Dansk Hjertesvigts Database (DHD); Den Ortopædiske Fællesdatabase (DOF);

KMS: Øvrige

KMS:Anæstesi (DAD)


KMS-brugeroprettelse og support
Alle henvendelser om support til KMS sker ved enten at henvende sig telefonisk via ServiceDesk tlf. 38648080 eller for brugere i Region Hovedstaden ved at oprette en sag i CIMT Service

Hvis du ikke er ansat i Region Hovedstaden så er det vigtigt at ServiceDesk får følgende oplysninger:

• fulde navn
• e-mail
• telefonnummer
• brugernavn, hvis du allerede er oprettet til en database
• fortæller, at det drejer sig om en KMS database og navnet på databasen

Administratorlister
Som udgangspunkt er det den lokale afdelingsadministrator, der varetager fjernelse af spærringer på koder og oprettelse af nye brugere. Derfor henviser vi til nedenstående lister, hvor du kan se hvem, der er din lokale afdelingsadministrator:

KMS: DAD (Dansk Anæstesi Database)
KMS: Øvrige (øvrige nationale kliniske kvalitetsdatabaser) 
Har databasen ikke en lokal afdelingsadministrator, da kontakt ServiceDesk som beskrevet ovenfor.

Om KMS-systemet
Klinisk Målesystem (KMS) er et it-værktøj specialdesignet til kliniske databaser. I KMS kan man oprette webformularer (skemaer), som kan tilgås via Sundhedsdatanettet (det vi i praksis sige fra alle hospitaler og lægeklinikker). Systemet opfylder Datatilsynets krav til adgangsstyring og logning på systemet, så kun brugere der har fået tildelt rettigheder kan registrere i systemet.

​Det er muligt i KMS at definere forskellige datatyper og at opsætte forskellige former for datavalidering på de enkelte datafelter. I KMS ​​​er det muligt at importere patientens navn ud fra cpr-nummeret, samt at anvende Sundhedsstyrelsens SKS-koder eller andre kodesæt.

Fra KMS kan der kun laves enkle udtræk af data, derfor bliver kvalitets- og forskningsdatabaser oftest udviklet med afrapportering via den SAS baserede Analyseportal.

Ved design a​​​f KMS skemaer er det væsentligt, at de klinikere der har ansvaret for databasen afsætter tid til at indgå i dialog med de teknikere der udfører designarbejdet, ligesom der vil være behov for at teste skemaerne, før de sættes i drift.

Der​ bliver taget daglig back-up af registreringer i KMS.

Nedenfor er links til forskellige vejledninger afhængig af rollen man er oprettet som i KMS