Tema-workshops

Her kan du læse om de 10 huse i Spiring.

Landsbyen som energiproducent

Der er energikrise, og der er klimakrise. Vi ved, at en omstilling af vores energiforsyninger er nødvendig.

Hvilke fremtidige løsninger kan både understøtte omstillingen til vedvarende energi og samtidig skabe værdi for lokalsamfund og lokalliv? Og kunne man fx tænke sig, at fremtidens energiparker kan kombineres med noget af alt det andet, vi også gerne vil bruge vores landarealer til?

Ungdomshuset

Landsbyens unge skal have et så godt ungdomsliv og et så nært forhold til deres lokalområde, at de får lyst til at flytte tilbage.

I denne workshop tager vi en snak om, hvordan unge i højere grad kan være med til at udvikle deres lokalsamfund og skabe fællesskaber, der giver trivsel og mening. Lad os undersøge, hvordan vi lokalt kan samarbejde med ungdommen så deres 'drive' og gode idéer bliver virkelighed.

Kultur- og medborgerhuset

I denne workshop drøfter vi, hvilken betydning kulturhusene og de kulturelle mødesteder har for livet i landdistrikterne. Hvad betyder fællesskaberne for de lokales trivsel og lokalområdets sammenhængskraft? Hvordan kan vi bruge stederne til at skabe bred lokal værdi og styrke områdets attraktionsværdi?

Mobilitetsskuret

Busruter nedlægges, og landsbyens enkelte husstande må have én eller flere biler for at komme rundt.

I denne workshop kommer vi til at tale om mobilitetsbehov og bæredygtige løsninger. Den blå dieselbus er ikke længere tidssvarende i sin nuværende form, så hvad skal dens afløsere være?

Sundhedsfremmehuset

Vores trivsel, sundhed og nærhed står højt på dagsordenen – ikke kun hos os selv - men også politisk.

I denne workshop drøfter vi, hvordan vi forebygger mistrivsel i landområderne. Kan vi fremme den nære sundhed, hvis vi tænker nyt, arbejder sammen, engagerer os lokalt og har øje for det brede perspektiv?

Det energivenlige hjem

Energi- og ressourceforbrug står på alles dagsorden. Også i landdistrikterne er der store udfordringer f.eks. med fælles energiforsyning og energirenovering.

Hvordan kan vi kan hjælpe hinanden? Kan vi gå sammen om nye energiløsninger, som både styrker vores økonomi og vores klima og natur? Og kan vi forbruge ressourcerne mere klogt?

Landsbyens natur

Vi skal finde smarte måder at håndtere stadig større vandmængder på, og samtidig er biodiversiteten i vores natur voldsomt presset.

I denne workshop går vi tæt på praktiske løsninger og forslag til, hvordan vi kan gribe udfordringen an, så vi får vandet de rette steder hen og samtidig får biodiversiteten til at blomstre.

Købmanden

Købmandsbutikken er en vigtig del af sammenhængskraften i et lokalsamfund, men købmanden har svære tider.

I denne workshop drøfter vi købmandens udfordringer og ser bl.a. på nytænkning af organisering og drift, hvor en sammenlægning af funktioner og andre tiltag kan bidrage til købmandens overlevelse.

Uddannelseshuset

Det idérige, kreative og kundskabsfyldte liv kan og skal også leves på landet!

I denne workshop undersøger vi, hvordan læring og idérigdom kan blomstre uden for de større byer. Vi kigger på, hvordan fysiske og digitale rammer kan understøtte læring og iværksætterfællesskaber.

Landsbykontoret

Aktive og engagerede lokalområder kan noget! Både livskvaliteten og bosætningen stiger, når vi giver plads til det lokale liv og fællesskab. Det er vigtigt at give det lokale initiativ og det brede samarbejde gode vilkår.

I denne workshop drøfter vi, hvordan vi styrker lokale kræfter, handling og udvikling.